Hur vi odlar

LokaltOdlat driver hydroponisk odling inomhus. Det vill säga att vi odlar alla grödor utan jord i återanvändbara substrat i näringsrikt vatten. Odlingen kan ske i en containerfarm, i ett större garage, i en övergiven butikslokal eller i en lagerlokal. Det enda som krävs är el och tillgång till vatten. Om sedan odlingen sker i horisontellt eller i vertikala torn spelar mindre roll då principen är densamma.

Så här kan nästa odlingsfarm se ut!

Miljön vi odlar i är alltid inomhus och kontrollerad med avseende på temperatur och luftfuktighet. Genom att belysning och näringen i vattnet mäts och regleras automatiskt kan en hög och jämn kvalitet på alla grödorna hållas året om.

Vill du börja odla hemma så hittar du allt du behöver här i vår webbshop.